Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

25/10/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Joaquin Beltrán Arandes (CV)

Competències

 • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
 • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
 • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica.
 • Coordinar i supervisar el disseny i desenvolupament dels processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica de cada curs.
 • Coordinar les polítiques docents amb els centres.
 • Proposar i coordinar la política de professorat.
 • Planificar i coordinar els recursos docents.
 • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions, vènies docents...)
 • Adoptar plans i programes de millora referits al professorat.
 • Coordinar els programes de períodes sabàtics.
 • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

Serveis dependents

 • Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP).

Comissions

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9031
Adreça electrònica: voap@uji.es
Persona de contacte: Pia Beltran Jordà

Informació proporcionada per: Secretaria General