UJI

Comissió de Semestres Sabàtics

Última modificació: 20/11/2018 | Font: VOAP

Composició:

Presidència:

  • Prof. José Joaquín Gual Arnau, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Vicepresidència:

  • Prof. Jesús Lancis Sáez, vicerector d’Investigació i Transferència

Vocalies:

  • Profa. Mª Victoria Petit Lavall, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
  • Prof. Juan Carlos Jarque Fonfría, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
  • Prof. Frederic Chaume Varela, Facultat de Ciències Humanes i Socials