UJI

Comissió de Reclamacions d’Avaluació de la Docència

Última modificació: 28/11/2018 | Font: VOAP

Composició:

Presidència:

  • Prof. José Joaquín Gual Arnau, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Vocalies:

  • Prof. Diego González Ortiz, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
  • Profa. Maria Calzada Pérez, Facultat de Ciències Humanes i Socials
  • Profa. Mercedes Correa Sanz, Facultat de Ciències de la Salut
  • Profa. Irene Epifanio López, Escola Superior de Tecnologia i Ciències

Funcions:

  • Estudiar els recursos d’alçada presentats pel professorat contra el resultat final de l’avaluació docent i elaborar una proposta motivada al Rectorat.
  • Estudiar els recursos del professorat relacionats amb el no compliment de les obligacions docents i elaborar la corresponent proposta motivada al Rectorat.