UJI

Comissió de Contractació de Professorat Emèrit

Última modificació: 20/11/2018 | Font: VOAP

Normativa

La Comissió de Contractació de Professorat Emèrit està regulada en la Normativa sobre professorat emèrit de la Universitat Jaume I (Consell de Govern nº 31 de 31/01/2013).

Composició: art. 3 de la normativa

Presidència:

  • El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, qui la presideix.

Vocalies:

  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’investigació.
  • Un catedràtic o catedràtica d’universitat, amb almenys quatre trams d’investigació i quinze anys d’antiguitat a l’UJI, proposat per cadascun del centres i elegit pel Consell de Govern.
  • La part electa de la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit ha de renovar-se cada quatre anys.

Membres 

President:

  • Prof. José Joaquín Gual Arnau, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Vocalies:

  • Prof. Jesús Lancis Sáez, vicerector d’Investigació i Transferència
  • Prof. Manuel Sanchis López, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
  • Prof. Germán Orón Moratal, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
  • Prof. Amparo Alcina Caudet, Facultat de Ciències Humanes i Socials
  • Prof. Generós Ortet Fabregat, Facultat de Ciències de la Salut