UJI
 • UJI
 • Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Última modificació: 31/01/2019 | Font: VOAP

Ximo Gual Arnau (CV)

Funcions

 • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
 • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
 • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica.
 • Coordinar i supervisar el disseny i desenvolupament dels processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica de cada curs.
 • Proposar i coordinar la política de professorat.
 • Planificar i coordinar els recursos docents.
 • Coordinar els programes de formació del professorat.
 • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions).
 • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

Comissions

Serveis dependents

Altres

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9031
Adreça electrònica: voap@uji.es
Persona de contacte: María Pia Beltrán Jordà