UJI

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Ximo Gual Arnau

Catedràtic de Geometria i Topologia en el Departament de Matemàtiques de la Universitat Jaume I de Castelló. Forma part del grup d’investigació en Anàlisi d’Imatge Mèdica i Estereologia i de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). Ha sigut investigador en diferents projectes de recerca i contractes amb empreses. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut vicedirector (2006-2010) i director (2010-2018) de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE).

  • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
  • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
  • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica.
  • Coordinar i supervisar el disseny i desenvolupament dels processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica de cada curs.
  • Proposar i coordinar la política de professorat.
  • Planificar i coordinar els recursos docents.
  • Coordinar els programes de formació del professorat.
  • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions).
  • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
  • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9031
Adreça electrònica: voap@uji.es
Persona de contacte: María Pia Beltrán Jordà

Informació proporcionada per: Secretaria General