Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

14/12/2020 | VOAP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ximo Gual Arnau (CV)

Funcions

  • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
  • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
  • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica.
  • Coordinar i supervisar el disseny i desenvolupament dels processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica de cada curs.
  • Proposar i coordinar la política de professorat.
  • Planificar i coordinar els recursos docents.
  • Coordinar els programes de formació del professorat.
  • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions).
  • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
  • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

Comissions

Serveis dependents

Altres

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9031
Adreça electrònica: voap@uji.es
Persona de contacte: María Pia Beltrán Jordà