Comissió de Seguiment del Registre de Grups d’Investigació

16/04/2020 | VIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta comissió ve fixada en el capítol VI de la Normativa de Grups d'Investigació de la Universitat Jaume I (Aprovada pel Consell de Govern núm. 27 de 5 de març de 2009, modificada pel Consell de Govern núm. 51 de 29 d’octubre de 2014, modificada pel Consell de Govern núm. 3-2017 de 13 de març de 2017).

Composició:

Presidida pel vicerectorat amb competències en investigació, vicepresidència de la CID i els vocals s'elegeixen a proposta de la comissió d’Investigació entre els seus membres (són quatre membres titulars, un per cada centre, i quatre suplents, un per cada centre).

Membres:

Presidència:

  • Vicerector d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez

Secretaria:

  • Ismael Rodrigo Martínez

Vocals:

Vocalies titulars:

  • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Dra. Elsa González Esteban
  • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Dra. Mª Aurora García Gallego
  • Facultat de Ciències de la Salut: Dr. Generós Ortet Fabregat
  • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Dr. Loles Bovea Edo

Vocalies suplents:

  • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Dra. Maria Odet Moliner Garcia
  • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Dr. Fernando Juan Mateu
  • Facultat de Ciències de la Salut: Dra. Mercedes Correa Sanz
  • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Dr. Vicente José Palmer Andreu

Membres

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència