UJI
 • UJI
 • Comissió Deontològica

Comissió Deontològica

Última modificació: 16/04/2020 | Font: VIT

Presidència:

Vicerector d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez

Secretaria:

Un membre del professorat de l’àmbit del dret constitucional: Beatriz Tomás Mallén

Vocals:

 • Vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modesto Fabra Valls
 • Professorat de l’àmbit de l’ètica: Vicente Domingo García Marzà
 • Professorat de les disciplines que habitualment fan recerca amb persones i animals (2 de psicologia, 2 d’infermeria i 2 de medicina):
  Mercé Correa Sanz
  Edgar Bresó Esteve
  Amparo Bernat Adell
  Eladio Collado Boira
  Juanvi Sánchez Andrés
  María Muriach Sauri
 • Técnic especialista amb el tractament de dades personals: José Traver Ardura
 • Professorat de l’àmbit de l’estadística :
 • Tec. Servei Prevenció: Rafael Vilar Zanón
 • Persona especialista en benestar animal: Ana Mª Madariaga O’Ryan
 • Representant Claustre: Rafael Ballester Arnal
 • Representant Claustre: Ernesto Alonso Silva
 • Representant Claustre: Ricardo Mondragón Fenollosa
 • Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Ismael Rodrigo Martínez  (o persona en qui delegue)

Membres

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència