UJI

Vicerectorat d'Investigació i Transferència

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Jesús Lancis Sáez

Catedràtic d’Òptica en el Departament de Física de la Universitat Jaume I. La seua labor investigadora està centrada en el camp de la fotònica. Investigador del Grup de Recerca en Òptica, és coautor de més de 150 articles científics en revistes internacionals, i ha dirigit nombrosos projectes d’investigació finançats per organismes públics. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut director de departament, membre del Claustre i va liderar el projecte de creació de l’Escola de Doctorat, de la qual va ser director. En l’actualitat és vicerector d’Investigació i Transferència.

 • Proposar i coordinar la política científica i en matèria d’innovació i emprenedoria.
 • Coordinar les relacions amb els grups i els instituts d’investigació.
 • Coordinar i gestionar l’avaluació de l’activitat investigadora.
 • Coordinar i gestionar el Pla propi d’Investigació.
 • Promoure, coordinar i gestionar la participació del personal investigador en programes autonòmics, nacionals i internacionals d’investigació.
 • Proposar i coordinar la política de recursos humans en investigació.
 • Coordinar els serveis de suport a la investigació i els equipaments científics.
 • Impulsar i coordinar la protecció i valorització dels resultats d’investigació.
 • Proposar, coordinar i gestionar la política de creació d’empreses de base tecnològica.
 • Coordinar l’activitat del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial.
 • Coordinar i incentivar les activitats de transferència de tecnologia.
 • Potenciar les activitats de suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els estudis de doctorat i la formació d’investigadors.
 • Potenciar i coordinar programes de difusió de la ciència, accés obert als dades i resultats de la investigació i ciència ciutadana.

Vicerectorat d'Investigació i Transferència
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9032
Adreça electrònica: vit@uji.es
Persona de contacte: María Teresa Beneyto Peris

Informació proporcionada per: Secretaria General