Vicerectorat d'Investigació i Transferència

16/04/2020 | VIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Jesús Lancis Sáez (CV)

Funcions

 • Proposar i coordinar la política científica i en matèria d’innovació i emprenedoria.
 • Coordinar les relacions amb els grups i els instituts d’investigació.
 • Coordinar i gestionar l’avaluació de l’activitat investigadora.
 • Coordinar i gestionar el Pla propi d’Investigació.
 • Promoure, coordinar i gestionar la participació del personal investigador en programes autonòmics, nacionals i internacionals d’investigació.
 • Proposar i coordinar la política de recursos humans en investigació.
 • Coordinar els serveis de suport a la investigació i els equipaments científics.
 • Impulsar i coordinar la protecció i valorització dels resultats d’investigació.
 • Proposar, coordinar i gestionar la política de creació d’empreses de base tecnològica.
 • Coordinar l’activitat del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial.
 • Coordinar i incentivar les activitats de transferència de tecnologia.
 • Potenciar les activitats de suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els estudis de doctorat i la formació d’investigadors.
 • Potenciar i coordinar programes de difusió de la ciència, accés obert als dades i resultats de la investigació i ciència ciutadana.

Vicerectorat adjunt

Comissions

Serveis dependents

Altres

Vicerectorat d'Investigació i Transferència
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9032
Adreça electrònica: vit@uji.es
Persona de contacte: María Teresa Beneyto Peris

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència