UJI

Currículum Joan Antoni Martín Montaner

Última modificació: 12/11/2018 | Font: VIC

[Tornar al vicerectorat]

Professor titular d’universitat en el Departament d’Economia. Ha desenvolupat la seua recerca en el camp de l’economia internacional, més específicament en l’estudi dels determinants dels fluxos comercials i de l’impacte de les migracions sobre el comerç i les inversions internacionals. Ha publicat en diferents revistes d’àmbit nacional i internacional. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut director de l’Institut d’Economia Internacional de l’UJI i vicedegà del Grau d’Economia.