UJI

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Joan Antoni Martín Montaner

Professor titular d’universitat en el Departament d’Economia. Ha desenvolupat la seua recerca en el camp de l’economia internacional, més específicament en l’estudi dels determinants dels fluxos comercials i de l’impacte de les migracions sobre el comerç i les inversions internacionals. Ha publicat en diferents revistes d’àmbit nacional i internacional. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut director de l’Institut d’Economia Internacional de l’UJI i vicedegà del Grau d’Economia.

  • Impulsar la política d'internacionalització de l’UJI.
  • Coordinar i gestionar els programes de mobilitat i acollida d’estudiantat i professorat a escala nacional i internacional.
  • Gestionar les relacions, la col·laboració i els convenis amb altres universitats i institucions en l’àmbit internacional.
  • Planificar i gestionar les accions de cooperació universitària per al desenvolupament.
  • Representar institucionalment l’UJI en fòrums sobre cooperació universitària per al desenvolupament.
  • Coordinar la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau.

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9037
Adreça electrònica: vic@uji.es
Persona de contacte: María Carmen Peñarrocha Giménez

Informació proporcionada per: Secretaria General