Comitè d’Ètica i Integritat de la Investigació de la Universitat Jaume I

26/10/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

El Comitè d’Ètica i Integritat de la Investigació de la Universitat Jaume I és un òrgan col·legiat integrat en l’estructura del vicerectorat amb competències en investigació i es configura com un òrgan central de què emanen tres comitès específics:

 1. Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans (CEISH).
 2. Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA).
 3. Comitè d’Ètica de la Investigació en Bioseguretat (CEIB), aquest pendent d’aprovar el Reglament. 

Presidència:

 • El vicerector o vicerectora amb competències en investigació de l’UJI

Vicepresidència:

 • La persona responsable en matèria jurídica, que exercirà la vicepresidència del Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans (CEISH)
 • La persona responsable especialista en benestar animal, que exercirà la vicepresidència del Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)
 • La persona responsable de bioseguretat, salut i riscos laborals, que exercirà la vicepresidència del Comitè d’Ètica de la Investigació en Bioseguretat (CEIB)

Secretaria:

 • La persona responsable especialista en matèria d’ètica de la investigació

Vocalies:

 • La persona responsable especialista en gènere
 • La persona responsable de l’Escola de Doctorat
 • El o la cap de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT)
 • La persona responsable especialista en compromís públic 

Normativa:

L’enllaç següent porta a la normativa pròpia:

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General