Vicerectorat d’Estudis i Formació Permanent

07/06/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Isabel García Izquierdo (CV)

Competències

 • Coordinar la implantació i desenvolupament dels estudis de grau i màster: verificació, autorització, suport al seguiment i renovació de l’acreditació.
 • Coordinar i gestionar l’elaboració i modificació de plans d’estudis que condueixen a títols de grau i màster.
 • Portar a terme la prospectiva per valorar les noves demandes de l’oferta de títols a l’UJI.
 • Impulsar, coordinar i gestionar la col·laboració amb altres institucions en matèria d’estudis de grau i màster.
 • Coordinar i gestionar els ensenyaments propis de la Universitat (màsters de formació permanent, diploma d’expert/a i diploma d’especialització), com també els estudis de formació permanent.
 • Coordinar les relacions amb la Universitat per a Majors.
 • Analitzar els diferents àmbits i impulsar l’oferta d’estudis no presencials i semipresencials a l’UJI.
 • Organitzar i coordinar les activitats de gestió acadèmica (expedients, matrícula, permanència, normatives, títols...)
 • Coordinar la difusió d’estudis.

Serveis dependents

 • Universitat per a Majors.
 • Servei de Docència i Estudiants.
 • Oficina d’Estudis.
 • Escola de Formació Esportiva.

Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 90 38
Adreça electrònica: vefp@uji.es
Persona de contacte: Rafael Pérez García

Informació proporcionada per: Secretaria General