Comissió Tècnica de Coordinació de la nova Oferta de Titulacions

21/11/2018 | VED
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

Presidència:

 • Isabel García Izquierdo, vicerectora d’Estudis i Docència (coordinació)

Vocalies:

 • Inmaculada Rodriguez Moya, vicerectora d’Estudiants i Compromís social
 • Modesto Jesús Fabra Valls, vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació
 • Mercedes Alcañiz Moscardó, direcció de la Unitat d’Igualtat
 • Jordi Adell Segura, direcció del CENT
 • Carmen Falomir del Campo, cap del servei de Gestió de la Docencia i Estudiants
 • José Ramón Ferrer Querol, cap del Servei d’Informàtica
 • Miguel Angel Fortea Bagán, tècnic de l’USE
 • José Pascual Gumbau Mezquita, tècnic de la Oficina d’Innovació i Auditoria TI.
 • Juan Antonio Hernández Rubert, tècnic del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica
 • Mariola Belloso Saura, tècnica superior de qualitat
 • Silvia Guillamón Beade, técnica mitjana de qualitat
 • Maribel Beas Collado, responsable de la Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Docència