Comissió de Permanència

21/11/2018 | VED
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

Presidència:

 • Vicerectorat d’Estudis i Docència

Vocalies:

 • Vicerectorat d’Estudiants i Compromís social
 • Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Vicerectorat adjunt d’Estudis i Docència
 • Deganat FCHS
 • Deganat FCJE
 • Deganat FCS
 • Direcció de l’ESTCE
 • 1 representant del Consell Social
 • 2 representants del Consell de l’Estudiantat
 • Cap del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Docència