Vicerectorat d'Estudis i Docència

02/12/2020 | VED
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Isabel García Izquierdo (CV)

Funcions

 • Coordinar la implantació i desenvolupament dels estudis de grau i màster: verificació, autorització, seguiment i renovació de l’acreditació.
 • Coordinar i gestionar l’elaboració i modificació de plans d’estudis que condueixen a títols de grau i màster.
 • Portar a terme el seguiment de l’oferta de títols a l’UJI i valorar possibles noves demandes.
 • Impulsar, coordinar i gestionar la col·laboració amb altres institucions en matèria d’estudis de grau i màster.
 • Coordinar i gestionar els estudis de postgrau propis de la Universitat (màsters propis diploma d’especialització i títol d’expert/a), com també els estudis de formació continuada.
 • Impulsar l’oferta d’estudis no presencials i semipresencials a l’UJI.
 • Coordinar el programes d’innovació docent.
 • Coordinar les polítiques docents amb els centres.
 • Coordinar les relacions amb la Universitat per a Majors.
 • Organitzar i coordinar les activitats de gestió acadèmica (expedients, matrícula, permanència, normatives, títols...)
 • Coordinar els programes de formació del professorat.

Vicerectorat adjunt

Comissions

Serveis dependents

Altres

Vicerectorat d'Estudis i Docència
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. + 34 964 72 9038
Adreça electrònica: ved@uji.es
Persona de contacte: Rafael Pérez García

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Docència