Consell Assessor de Suport Educatiu

18/02/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Composició:

Presidència:

 • Inmaculada Rodríguez Moya, vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social.

Secretaria:

 • Miguel Angel Fortea Bagán, tècnic/a superior de suport educatiu (amb veu però sense vot).

Vocalies:

 • Isabel García Izquierdo, vicerectora d’Estudis i Docència.
 • José Joaquín Gual Arnau, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.
 • 4 PDI representants de cadascun dels 4 centres (vicedegànats/vicedireccions):

Vocalies titulars

 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Ana Piquer Vicent
 • Facultat de Ciències de la Salut: Raquel Flores Buils
 • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Marta Oller Rubert
 • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Jorge Martí Contreras

Vocalies suplents

 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Juan Ignacio Climente Plasencia
 • Facultat de Ciències de la Salut: Ana Alarcón Aguilar
 • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Jaume Llorens Monzonís
 • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Jesús Gil Gómez

1 persona membre del Consell d’Estudiantat (Portaveu o persona en qui delegue).

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social