Comissió Tècnica de Projectes

20/11/2018 | VCVS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició

Presidència:

Rafael Mayo Gual, vicerector de Campus i Vida Saludable.

Vocalies:

  • Andrés Marzal Varó (gerent), responsable de seguretat.
  • José Miguel Castellet Martí, (cap del Servei d’Informàtica), responsable del sistema.
  • José Pascual Gumbau Mezquita, (cap de l’Oficina d'Innovació i Auditoria TI), responsable de les auditories TI.
  • José Ramón Ferrer Querol, (cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament TI).
  • Administradors de seguretat: Pilar Belenguer Burriel, Enric Navarro Sanchis, Ricardo Borillo Doménech.
  • Un responsable tècnic de seguretat de la informació de la Oficina d'Innovació i Auditoria TI, que actua com a secretari: José Traver Ardura.
  • Aquelles persones de l’àmbit tècnic  que el temes a tractar ho aconsellen.

Comissió de Gestió Mediambiental

Comitè de Seguretat de la Informació

Consell Assessor del LABCOM

Junta d’usuaris i usuàries del LABCOM

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable