Comitè de Seguretat i Salut

22/02/2021 | VCVS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Normativa:

Normativa de funcionament del Comitè de Seguretat i Salut

Composició:

El Comitè està format pels delegats i delegades de prevenció, d’una part, i pel rector o el vicerector en qui delegue i les persones que determine, en nombre igual al dels delegats i delegades de prevenció, d’una altra.

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental no forma part d’aquest Comitè, encara que en les reunions participen, amb veu però sense vot, els tècnics de prevenció.

Membres:

Presidència:

Ximo Gual Arnau, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

Vocalies:

Per la part institucional:

 • Ximo Gual Arnau, president
 • Rafael Mayo Gual
 • Andrés Marzal Varó
 • Jesús Lancis Sáez
 • Jose Luis Gordo García-Madrid
 • Jose Carlos Martínez Moreno

Per la part social (Delegats i delegades de prevenció):

 • José Feliciano Fuentes Ballesteros (per la Junta de PAS)
 • Ana Ester Tomás Catalán (per la Junta de PAS)
 • María Jesús Tirado Roldán (per la Junta de PAS)
 • Eva Maria Rodríguez Calatayud (pel la Junta de PAS)
 • Fernando Vicente Pachés (per la Junta de PDI)
 • Miguel Ángel Gimeno Navarro (pel Comitè d’empresa)
Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable