UJI

Vicerectorat de Campus i Vida Saludable

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Rafael Mayo Gual

Professor titular en l'àrea d’arquitectura i tecnologia dels computadors. Forma part del grup de recerca HPC&A (High Performance Computing and Architectures) de l'UJI. Ha format part de nombrosos projectes de recerca i contractes de transferència de coneixement tecnològic. Ha impartit assignatures en totes les titulacions d'informàtica. Quant al vessant de gestió universitària, ha realitzat entre altres, les tasques de secretari de la Unitat Predepartamental d'Informàtica, i ha sigut vicedirector i director de l'ESTCE.

  • Presidir la Mesa de Contractació.
  • Proposar els programes de necessitats en infraestructura i serveis, dissenyar els plans d’inversió i supervisar la seua execució.
  • Coordinar la distribució, adaptació i gestió dels espais físics.
  • Coordinar els processos d’elaboració, contractació i execució d’obres.
  • Coordinar les infraestructures tecnològiques, el desenvolupament del programari adequat a les necessitats de la Universitat i la seguretat TIC.
  • Coordinar i gestionar els plans de prevenció, seguretat, salut i mediambientals.
  • Coordinar i supervisar la gestió patrimonial.
  • Proposar i coordinar el pla d’activitats esportives.

Vicerectorat de Campus i Vida Saludable
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9033
Adreça electrònica: vcvs@uji.es
Persona de contacte: Ana Arnau Cantavella

Informació proporcionada per: Secretaria General