Vicerectorat de Campus i Vida Saludable

11/06/2021 | VCVS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Rafael Mayo Gual (CV)

Funcions

  • Presidir la Mesa de Contractació.
  • Proposar els programes de necessitats en infraestructura i serveis, dissenyar els plans d’inversió i supervisar la seua execució.
  • Coordinar la distribució, adaptació i gestió dels espais físics.
  • Coordinar els processos d’elaboració, contractació i execució d’obres.
  • Coordinar les infraestructures tecnològiques, el desenvolupament del programari adequat a les necessitats de la Universitat i la seguretat TIC.
  • Coordinar i gestionar els plans de prevenció, seguretat, salut i mediambientals.
  • Coordinar i supervisar la gestió patrimonial.
  • Proposar i coordinar el pla d’activitats esportives.

Comissions

Serveis dependents

Vicerectorat de Campus i Vida Saludable
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9033
Adreça electrònica: vcvs@uji.es
Persona de contacte: Emma Polop Lechner

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable