UJI

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Carmen Lázaro Guillamón

Professora titular de Dret Romà en el Departament de Dret Públic. La seua línia de recerca fonamental és l’anàlisi historicocrítica de les institucions jurídiques romanes, de la tradició romanística i dels fonaments del dret actual. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut membre de la Junta de Facultat i del Claustre en diverses legislatures i, des de 2007, és directora acadèmica de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

  • Gestionar els programes universitaris de promoció i cooperació cultural amb altres institucions.
  • Organitzar i difondre les activitats culturals realitzades per la comunitat universitària.
  • Coordinar els programes d’extensió universitària i Campus Obert.
  • Coordinar i organitzar les activitats de promoció universitària i Universitat d’Estiu.
  • Coordinar la política de publicacions de l’UJI.
  • Coordinar les relacions amb la SAUJI.
  • Impulsar, coordinar i realitzar el seguiment de les relacions institucionals de la Universitat.
  • Coordinar les activitats protocol·làries de la Universitat.

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9036
Adreça electrònica: vcuri@uji.es
Persona de contacte: Isabel Fernández Giménez

Informació proporcionada per: Secretaria General