UJI

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals

Última modificació: 28/11/2018 | Font: VCRI

Carmen Lázaro Guillamón (CV)

Funcions

 • Gestionar els programes universitaris de promoció i cooperació cultural amb altres institucions.
 • Organitzar i difondre les activitats culturals realitzades per la comunitat universitària.
 • Coordinar els programes d’extensió universitària i Campus Obert.
 • Coordinar i organitzar les activitats de promoció universitària i Universitat d’Estiu.
 • Coordinar la política de publicacions de l’UJI.
 • Coordinar les relacions amb la SAUJI.
 • Impulsar, coordinar i realitzar el seguiment de les relacions institucionals de la Universitat.
 • Coordinar les activitats protocol·làries de la Universitat.

Comissions

 • Comissió de Cultura
  • Subcomissió d’Arts Plàstiques
  • Subcomissió de Fotografia
  • Subcomissió de Cinema
  • Subcomissió de Formació
  • Subcomissió de Teatre i Arts Escèniques
  • Subcomissió de Música i Dansa
  • Subcomissió d’Arts literàries
  • Subcomissió d’Exposicions
 • Comissió Alumni-SAUJI
 • Consell Assessor de Publicacions

Serveis dependents

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9036
Adreça electrònica: vcuri@uji.es
Persona de contacte: Isabel Fernández Giménez