Comissió de Política Lingüística

01/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presidència:

Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat

Secretaria:

Secretària del vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat 

Vocals: 

  • Un/a membre del Consell de Direcció, elegit/da pel Rectorat a proposta del Consell de Direcció: Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
  • Els caps de secció del Servei de Llengües i Terminologia
  • 8 membres en representació del professorat, dos per cada centre
  • Un/a representant del PAS, elegit/da per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa
  • Dues persones en representació del Consell de l’Estudiantat
  • Tres persones en representació del Claustre (un/a PDI, un/a PAS i un/a membre de l’estudiantat)  
  • Dues persones externes a la Universitat, expertes en convivència, ús de llengües i en gestió de plans de política lingüística en institucions d’Educació Superior tant a nivell Estatal com Internacional designades pel Rectorat

Normativa

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General