Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat

11/12/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Carmen Lázaro Guillamón (CV)

Competències

 • Gestionar els programes universitaris de promoció i cooperació cultural amb altres institucions.
 • Organitzar i difondre les activitats culturals realitzades per la comunitat universitària.
 • Coordinar els programes d’Extensió Universitària i Campus Obert.
 • Coordinar i organitzar les activitats de promoció universitària i la Universitat d’Estiu.
 • Coordinar la política de publicacions de l’UJI.
 • Coordinar les relacions amb la SAUJI.
 • Impulsar, coordinar i realitzar el seguiment de les relacions institucionals de la Universitat.
 • Coordinar les activitats protocol·làries de la Universitat.
 • Coordinar les càtedres amb institucions públiques.
 • Promoure l’ús del valencià en tots els àmbits.
 • Potenciar l’Observatori Lingüístic.
 • Potenciar el Centre d’Aprenentatge de Llengües.
 • Incentivar l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres.

Serveis dependents

 • Servei d’Activitats Socioculturals (SASC).
 • Servei de Comunicació i Publicacions (Publicacions).
 • Servei de Llengües i Terminologia (SLT).
 • SAUJI.
 • Campus Obert.
 • Observatori Lingüístic.

Comissions

Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9036
Adreça electrònica: vcls@uji.es
Persona de contacte: Isabel Fernández Giménez

Informació proporcionada per: Secretaria General