UJI

Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat

Última modificació: 01/03/2017 | Font: VPEQI

Prof. M. José Oltra Mestre (CV)

M. José Oltra Mestre

Funcions

 • Coordinació del desplegament i revisió de la política d’igualtat.
 • Planificació, seguiment i revisió del sistema de direcció estratègica.
 • Planificació, seguiment i revisió del sistema de qualitat dels títols.
 • Integració del sistema de qualitat en altres sistemes de gestió dels títols.
 • Planificació, seguiment i revisió dels sistemes de qualitat dels serveis.
 • Alta direcció de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat.
 • Alta direcció de la Unitat d’Igualtat.
 • Coordinar les relacions amb la Fundació Isonomia.
 • Coordinar els processos d'anàlisi i mesurament de resultats de les enquestes institucionals.
   

Estructura

Comissions, consells i comitès

Documentació
 

Estratègia institucional

Qualitat i excel·lència

Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat
Universitat Jaume I

Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729 035
Adreça electrònica: vpeqi@uji.es