UJI

Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

Última modificació: 11/04/2018 | Font:

Prof. Jesús Lancis Sáez (CV)

Jesús Lancis Sáez

Funcions
 

 • Alta direcció de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic.
 • Alta direcció del Servei d’Experimentació Animal.
 • Alta direcció del Servei Central d’Instrumentació Científica.
 • Alta direcció de la Biblioteca.
 • Coordinar la relació amb l’Escola de Doctorat.
 • Planificar els estudis de doctorat amb l’Escola de Doctorat.
 • Impulsar les polítiques relatives als grups d’investigació, instituts universitaris i unitats associades.
 • Impulsar i coordinar les polítiques d’investigació, transferència tecnològica i innovació.
 • Avaluar la producció científica.
 • Dirigir el pla de promoció de la investigació de l’UJI.
 • Impulsar la divulgació científica i de l’oferta investigadora de l’UJI.
 • Programar la dotació d’infraestructures científiques (xarxes de recerca, equipaments i edificis).
 • Dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques del parc científic, tecnològic i empresarial de la Universitat Jaume I.
 • Dissenyar la política d’implantació d’empreses de base tecnològica.
   

Estructura

 • Tere Beneyto Peris
   

Comissions, consells i comitès

Presidència:

Membre:

 • Patronat de la Fundació Universitat-Empresa (FUE)
 • Consell d’Administració del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, SL
 • Assemblea del CEEI
 • Comitè de Seguretat i Salut
   

Àmbits

Biblioteca

Investigació i política científica
 

Doctorat

Doctorat honoris causa

 

Vicerectorat d’Investigació i Doctorat
Universitat Jaume I

Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729 032
Fax: +34 964 728 980
Adreça electrònica: vid@uji.es

Informació proporcionada per: Vicerectorat d’Investigació i Doctorat