UJI

Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme

Última modificació: 22/09/2016 | Font:

Inmaculada Fortanet

Prof. Inmaculada Fortanet Gómez (CV)

Funcions
 

 • Alta direcció del Servei de Llengües i Terminologia.
 • Alta direcció de l’Oficina de Relacions Internacionals.
 • Alta direcció de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
 • Impulsar polítiques per a la internacionalització de l’UJI.
 • Promoure l’atracció d’estudiantat internacional.
 • Impulsar la cooperació acadèmica amb universitats i institucions estrangeres.
 • Coordinar els programes de mobilitat internacional i nacional.
 • Gestionar els convenis de cooperació acadèmica internacionals i supervisar el compliment dels seus objectius.
 • Promoure accions de cooperació humanitària i solidaritat i supervisar el seu desenvolupament.
 • Coordinar programes d’inserció social.
 • Promoure i coordinar programes de cooperació europeus i internacionals
 • Promoure l’ús de la llengua pròpia en tots els àmbits.
 • Incentivar el multilingüisme.
 • Potenciar l’Observatori Lingüístic.
 • Coordinar la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau.
   

Estructura

Consells

Documentació

Línies de govern

Xarxes

Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel.: + 34 964 729 037
Fax: + 34 964 728 980
Adreça electrònica: vicim@uji.es