UJI

Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies

Última modificació: 01/10/2015 | Font:

Prof. Juan Pablo Aibar Ausina (CV)

Juan Pablo Aibar Ausina

Funcions

 • Alta direcció del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT).
 • Alta direcció de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM).
 • Alta direcció de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP).
 • Alta direcció del Servei d’Informàtica.
 • Alta direcció del Servei d’Esports.
 • Alta direcció del LABCOM.
 • Presidir la Mesa de Contractació.
 • Proposar els programes de necessitats en infraestructura i serveis, dissenyar els plans d’inversió i supervisar la seua execució.
 • Coordinar la distribució, adaptació i gestió dels espais físics.
 • Coordinar els processos d’elaboració, contractació i execució d’obres.
 • Coordinar i gestionar els plans de prevenció, seguretat, salut i mediambientals.
 • Impulsar l’ús de les noves tecnologies en la Universitat.
 • Coordinar i supervisar la gestió patrimonial.
 • Proposar i coordinar el pla d’activitats esportives.
   

Estructura

 • Ana Arnau Cantavella
  (secretària del Vicerectorat)
 • Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP)
 • Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM)
 • Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT)
 • Servei d'Informàtica
 • Servei d'Esports
 • LABCOM
   

Comissions, consells i comitès

Presidència:

 • Comitè de Seguretat i Salut
 • Comissió de Gestió Mediambiental
 • Comitè de Seguretat de la Informació
 • Consell Assessor del LABCOM
 • Junta d’usuaris i usuàries del LABCOM


Membre:

 • Mesa Negociadora
 • Patronat de la Fundació General
 • Consell d’Administració del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI.
 • Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura
 • Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient, del Consell Valencià d’Universitats
 • Comissió sectorial de la CRUE-TIC

 

Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. + 34 964 729 033
Fax: + 34 964 728 980
Adreça electrònica: vcint@uji.es