UJI

Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals

Última modificació: 05/10/2015 | Font:

Prof. Wenceslao Rambla Zaragozá (CV)

Wenceslao Rambla

Funcions

 • Alta direcció del Servei d’Activitats Socioculturals.
 • Dissenyar la planificació i coordinar el desenvolupament d’activitats culturals pròpies de la Universitat.
 • Coordinar els programes d’extensió universitària.
 • Coordinar el programa Campus Obert.
 • Promoure programacions culturals en col·laboració amb altres institucions.
 • Programació de les exposicions dels espais expositius de l’UJI.
 • Coordinar i organitzar les activitats de promoció universitària i cursos d’estiu.
 • Coordinar la política de publicacions de l’UJI.
 • Coordinar les relacions amb la SAUJI.
 • Coordinar les relacions amb altres fundacions.
 • Impulsar les relacions institucionals.

Estructura

 • Isabel Fernández Giménez
  (secretària del Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals)
 • Servei d'Activitats Socioculturals
  Albert López Monfort
 • Campus Obert
  Yolanda Arnau
 • SAUJI
  Nuria Artola
   

Comissions, consells i comitès

Presidència:

 • Consell Assessor d’Arts Plàstiques
 • Comissió Assessora i Resolutòria dels Cursos d’Estiu
 • Consell Assessor de Publicacions
 • Comitè de Selecció d’Obra Fotogràfica


Membre:

 • Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana
 • Consell Municipal de Cultura.
 • Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
 • Fundació Germà Colón
 • Junta Directiva SAUJI
   

Convocatòries

 

Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 729 036
Adreça electrònica: vceuri@uji.es