Protecció de les dades de caràcter personal

Última modificació: 13/10/2016 | Font: SECGEN

La Universitat Jaume I té com una de les seues preocupacions fonamentals la de garantir la privacitat de les dades de caràcter personal dels membres de la seua comunitat i, en general, de tots els usuaris dels sistemes d'informació i dels serveis de la institució. Amb aqueixa finalitat s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

Segons s'estableix a la RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’aprova la política de seguretat de la informació de la Universitat Jaume I i s’estableix la seua organització, la Secretaria General de la Universitat assoleix les funcions que la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 1720/2007 atribueixen al responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal. Igualment, en la mateixa resolució, s'atribueixen al Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica determinades responsabilitats en matèria de seguretat de la informació y de protecció de dades personals.

 

 

 

 • El Delegat de Protecció de Dades

  El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea disposa que els responsables i encarregats de tractaments de dades personals hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) en els supòsits que el propi RGPD estableix, així com en altres casos en què la legislació dels Estats Membres ho considere també obligatori. Entre els supòsits en què haurà de designar-se un DPD es troba el que “el tractament el duga a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de responsable com en funcions d'encarregat de tractament (art. 37.1.a RGPD).

 • Tractaments institucionals de dades de caràcter personal amb finalitats de gestió i docència

  Els tractaments de dades personals que fa la Universitat Jaume I amb finalitats de gestió i de docència són de naturalesa pública i es creen per resolució del Rector. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan o unitat administrativa que millor pot decidir sobre les finalitats concretes de cada tractament.

 • Tractaments de dades personals amb fins d'investigació

  Els tractaments de dades personals en la investigació estan sotmesos a les mateixes previsions legals que la resta de tractaments. En la Universitat Jaume I, quan aquest tractaments tenen el caràcter d'institucionals, es creen per resolució del Rector i s'assigna la responsabilitat interna dels mateixos a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha sol·licitat la seua creació.

 • Aspectes concrets del tractament de dades de caràcter personal a la Universitat

  Decissions institucionals sobre videovigilància, ús de dades institucionals en investigación i comunicación de dades acadèmiques a tercers diferents de l'afectat.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16