Tractaments de dades personals amb fins d'investigació

12/06/2018 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La següent taula inclou la relació de tractaments amb caràcter institucional que han sigut creats per la Universitat Jaume I amb la finalitat de portar a terme activitats de recerca. La finalitat concreta de les dades, els mitjans de tractament, les possibles comunicacions a tercers o encàrrecs de tractament són determinats en cada moment pel responsable intern corresponent, el qual assoleix les obligacions següents:

  • Assegurar la utilització de les dades personals segons les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que s'establisca a la normativa vigent, i executar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa corresponents.
  • Garantir als afectats el dret d’accés a les seues dades i també els altres que la llei els reserva i informar a la Secretaria General de les sol·licituds que reba per tal que aquesta puga adoptar la resolució que corresponga.
  • Obtindre, en els casos en els quals es preveja la necessitat de comunicar dades personals a tercers, les autoritzacions oportunes de la Secretaria General, a través del mecanisme intern establert, i tramitar els contractes d'encàrrec de tractament per part de tercers regulats en l'article 28 del RGPD.
  • Col·laborar en les tasques d'auditoria i aplicar les mesures correctores que li siguen notificades.

Tractaments de dades personals amb fins d'investigació

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI