Informació d'activitats de tractament de dades personals en la monitorització i gravació de les proves d’avaluació en línia

23/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les activitats de tractament de dades personals que es realitzen a les proves d’avaluació i que comporten la possible captació i transmissió de la vostra imatge i/o veu es faran a l'empara de l'article 29 del Reglament de  protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de l'UJI

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI