Centre de seguretat i privacitat

31/05/2018 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Política de seguretat de la informació

RESOLUCIÓ, de 19 d'octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’aprova la política de seguretat de la informació de la Universitat Jaume I i s’estableix la seua organització

Reglament de protecció de dades personals i garantia de drets digitals

ACORD de 28 d’octubre de 2021, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de dades i garantia de drets digitals de la universitat.

Tractaments de dades en la Universitat Jaume I

Llistat de tractaments de dades en els diferents àmbits de treball (administració, docència, investigació, etc.), bé com a responsables o com a encarregats del tractament.

Política de cookies de la Universitat Jaume I

La política de cookies conté les definicions i l'àmbit d'aplicació de les cookies dins del domini "uji.es", així com les normes que en regulen l'ús.

Normatives, resolucions i criteris

Resum de normatives, resolucions i criteris relacionats amb la privacitat, la seguretat de la informació i el procés de govern TI, i normativa específica d'ús de recursos informàtics

Guia de seguretat

Aquesta guia en línia recull recursos, recomanacions, pautes i material de suport sobre seguretat de la informació i eines tecnològiques destinades a tota la comunitat universitària.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI