Comissió de Valoració Documental de la Universitat Jaume I

02/09/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de Valoració Documental de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • El/la secretari/ària general de l’UJI o persona en qui delegue.

Secretaria:

  • L’arxiver/a de l’UJI o persona en qui delegue.

Vocalies:

  • El vicerector o vicerectora que tinga assumides les competències de la Biblioteca.
  • Una persona de l’Assessoria Jurídica de l’UJI.
  • El/la responsable de l’Oficina d’Innovació i Auditoria TI de l’UJI.

Normativa:

El següent enllaç porta a la normativa pròpia. 

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General