Representants a Departaments i Juntes de Centre 2022/2023

24/11/2022 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resultats de les elecciones als Consells de Departament i a les Juntes de Centre

 

Des del Consell de l'Estudiantat us informem que [ací]  podeu consultar el calendari per a les eleccions dels representants de l'estudiantat als Consells de Departament i a les Juntes de Centre.

Segons l’article 61 del Reglament Electoral de l'UJI, vostè com a delegat/da de grup, pot presentar candidatura a representant de l'estudiantat en les Juntes de Centre.

Segons l’article 63 del Reglament Electoral de l'UJI, vostè com a delegat/da o subdelegat/da de grup, pot presentar candidatura a representant de l'estudiantat en els Consells de Departament.

La candidatura s’ha de presentar per registre des del 25 d’octubre fins al 6 de novembre de 2022. L'instància per omplir és pot trobar als enllaços següents:

Formen part Junta de Centre una representació dels delegats i delegades de l’estudiantat matriculat al Centre, equivalent al 26,5% de la Junta, escollida d’acord amb la normativa electoral vigent i el Reglament propi del Centre.

Formen part del Consell de Departament, els delegats i subdelegats de grau, màster i doctorat que cursen les disciplines impartides pel Departament, i/o estiga realitzant la seua tesi doctoral en els termes establerts en la normativa electoral, amb un percentatge d'un 30% en relació amb el grupde l’article 6.2.b), distribuït proporcionalment d’acord amb el nombre d’estudiantat per cada cicle. Com a mínim, aquesta representació ha de ser d’una persona per cada cicle.


Per a més informació Junta electoral.

 


 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat