Representants a Departaments i Juntes de Centre 2023/2024

15/11/2023 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resultats de les elecciones als Consells de Departament i a les Juntes de Centre

 

Des del Consell de l'Estudiantat us informem que [ací]  podeu consultar el calendari per a les eleccions dels representants de l'estudiantat als Consells de Departament i a les Juntes de Centre.

Segons l’article 61 del Reglament Electoral de l'UJI, vostè com a delegat/da de grup pot presentar candidatura a representant de l'estudiantat en les Juntes de Centre.

Segons l’article 63 del Reglament Electoral de l'UJI, vostè com a delegat/da o subdelegat/da de grup pot presentar candidatura a representant de l'estudiantat en els Consells de Departament.

La candidatura s’ha de presentar per registre . L'instància per omplir és pot trobar als enllaços següents:

En aplicació dels articles 62.6 i 61.6 del Reglament Electoral d’aquesta Universitat i atès que el nombre de candidatures presentades, és igual o inferior al nombre de llocs a cobrir, la Junta Electoral ha fet la proclamació directa d'electes, per la qual cosa es desconvoquen les Eleccions a la representació de l'estudiantat a les Juntes de Centre i de l'estudiantat als Consells de Departament,  previstes per al dia 15 de novembre de 2023 a la Sala de Premsa del Rectorat.

Formen part Junta de Centre una representació dels delegats i delegades de l’estudiantat matriculat al Centre, equivalent al 26,5% de la Junta, escollida d’acord amb la normativa electoral vigent i el Reglament propi del Centre.

Formen part del Consell de Departament, els delegats i subdelegats de grau, màster i doctorat que cursen les disciplines impartides pel Departament, i/o estiga realitzant la seua tesi doctoral en els termes establerts en la normativa electoral, amb un percentatge d'un 30% en relació amb el grupde l’article 6.2.b), distribuït proporcionalment d’acord amb el nombre d’estudiantat per cada cicle. Com a mínim, aquesta representació ha de ser d’una persona per cada cicle.


Per a més informació Junta electoral.

 


 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat