Presentació

26/07/2023 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Què és el Consell de l'estudiantat?

El Consell de l'estudiantat és l'òrgan màxim de representació i govern dels estudiants. Vetla pel bon funcionament de la institució, interrelaciona els estudiants amb els distints col·lectius universitaris i intenta donar eixida a les inquietuds dels estudiants i les distintes associacions de la Universitat.

Una de les tasques importants es vetllar pels drets i deures dels estudiants així com pels seus interessos davant els diferents organismes de la Universitat.

El Consell de l'estudiantat desenvolupa la seua activitat dins i fora de la universitat, tant en potenciar el model de delegacions d'alumnes com participant en el desenvolupament d'activitats de caràcter conjunt entre les quatre universitats de la Comunitat Valenciana des del CIVE (Consell lnteruniversitari Valencià d'Estudiants).

El Consell d'Estudiants representem als estudiants als màxims òrgans de govern, com ara al Consell Social, Consell de Govern i les comissions encarregades dels aspectes mes rellevants per als estudiants (biblioteca, llengües, gestió econòmica, estudis i professorat, etc.) entre altres, i a més representem i defenem als estudiants de la Universitat Jaume I als màxims òrgans de representació estudiantil de la Comunitat Valenciana i d'Espanya.

També ajudem als estudiants a resoldre els problemes acadèmics de la vida diària, com poden ser problemes de matricula, assignatures, problemes amb professors, etc. Vetllant pels interessos dels estudiants i buscant solució als seus problemes. A mes prenem accions per a promoure l'associacionisme en els estudiantats.

Som els encarregats de organitzar les activitats socioculturals estudiantils que es duen a terme durant el curs, com son la Setmana de Benvinguda, la Festa de les Paelles, el UJI-Fest, jornades, cursos i moltes més activitats lúdiques, formatives o informatives

Qui som?

Som estudiants com tú, amb l'objectiu de posar en marxa iniciatives per convertir els projectes en realitats.

Està format per representants dels estudiants, estudiantes claustrals i estudiants del Consell General d’Estudis

Dins del Consell d'Estudiants es troba la Junta Permanent, presidida pel President dels estudiants i estudiantes, és l'òrgan que s'encarrega de dur a terme un treball diari i constant sobre els quefers estudiantils.

A qui va dirigit?

Edifici estudiantat

A tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I

Quin és el seu horari?

  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • De dilluns a dijous de 16 a 21 hores

Quins serveis ofereix?

  • Vetllem pels interessos de l'estudiantat.
  • Representem a l'estudiantat en els òrgans de govern de la Universitat Jaume.
  • Representem a l’estudiantat en àmbit nacional, sent membres de la CREUP i del CEUNE.
  • Organitzem i col•laborem en l'organització d'activitats, cursos, jornades i mostres.
  • Fem d'intermediaris entre l'estudiantat i la resta de la comunitat universitària.
  • Coordinem tota la representació interna de la universitat.
  • Estem a la vostra disposició per a qualsevol problema que us puga eixir.

On estem?

Universitat Jaume I Àgora Universitària
Edifici de l'estudiantat Campus del Riu Sec E2 - 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 96472 9360 – 964729371 (fax)
http://www.consell.uji.es - consell@uji.es

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat