Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

26/08/2020 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cartell del XII Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 2019La presentació de la sol·licitud, adreçada al Consell Social, es realitzarà en el Registre Electrònic de la Universitat Jaume I amb el codi 18230, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud anirà acompanyada d’una memòria i dels documents sol·licitats.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de les presents bases en el DOGV i finalitzarà el 3 d'octubre de 2019.

Informació proporcionada per: Consell Social