04/07/2019 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CartellEs podran presentar les candidatures fins al 31 d'octubre de 2018 al Registre General, preferentment utilitzant el registre electrònic http://www.uji.es/seu/. Informació publicada al DOGV. El premi es dirigeix a toto l'alumnat de la Universitat Jaume I que curse estudis de llicenciatura, grau, màsters oficials i doctorat, o el hagen finalitzat en els últims cinc cursos acadèmics, i que hagen materialitzat un projecte de caràcter empresarial. Tindrà una dotació de 6.000 € i diploma.

Informació proporcionada per: Consell Social