Gerent

Última modificació: 02/03/2017 | Font: SG

Prof. Andrés Marzal Varó (CV)

Andrés Marzal Varó

La Gerència és responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de la Universitat, d'acord amb les directrius marcades pels seus òrgans de govern.

Funcions

 • Coordinar i impulsar els treballs de millora dels sistemes econòmics, administratius i logístics interns i dels sistemes d'informació que els suporten, contribuint a les accions de desplegament del sistema de direcció estratègica. 
 • Prestar suport a les accions del Pla de Qualitat impulsat pel Rectorat. 
 • Prestar suport a la planificació estratègica dels serveis. 
 • Alta direcció del Servei de Recursos Humans. 
 • Alta direcció del Servei d’Informació Comptable. 
 • Alta direcció del Servei de Gestió Econòmica. 
 • Alta direcció del Servei de Contractació i Assumptes Generals.
 • Negociar i supervisar el Pla Plurianual de Finançament. 
 • Coordinar la distribució pressupostària entre centres, departaments, instituts i altres unitats. 
 • Determinar les línies d'elaboració del pressupost i supervisar el seu compliment.

   
Gerència
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729045
Fax: +34 964 728935
Adreça electrònica: gerencia@uji.es
Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16