UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Vicegerent de Personal i Organització

Vicegerent de Personal i Organització

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

José Luis Gordo García-Madrid (CV)

Funcions:

  • Les funcions de la Vicegerència són les pròpies d’assistència i suport a la Gerència, la qual té delegada pel Rectorat la direcció del personal d’administració i serveis, i la coordinació de diferents òrgans administratius.
Informació proporcionada per: Secretaria General