UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Vicerectorat Adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria

Vicerectorat Adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria

(Adjunt al Vicerectorat d’Investigació i Transferència)

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

J. David Cabedo Semper (CV)

Funcions:

  • Proposar, conjuntament amb el vicerector, les línies d’actuació estratègiques en innovació i transferència, i fer-ne el seguiment.
  • Impulsar i coordinar la unitat de transferència de resultats de la investigació.
  • Col·laborar amb el vicerector en el seguiment de l’activitat del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial.
  • Proposar i coordinar el pla de relacions amb empreses i institucions en matèria de transferència i innovació.
  • Coordinar els programes d’emprenedoria i els de suport a la innovació i a la creació d’empreses.
  • Promoure accions de transferència de resultats i de tecnologies desenvolupades a l’UJI que contribuïsquen a la superació de reptes i a la satisfacció de necessitats de l’entorn de la Universitat.
  • Altres que li delegue el vicerector d’Investigació i Transferència.
Informació proporcionada per: Secretaria General