UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Vicerectorat Adjunt de Revisió Normativa i Simplificació

Vicerectorat Adjunt de Revisió Normativa i Simplificació

(Adjunt al Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació)

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Andrea Planchadell Gargallo (CV)

Funcions:

  • Revisar la normativa pròpia universitària i proposar mesures per facilitar el seu coneixement i la seua simplificació.
  • Coordinar el pla de simplificació administrativa.
  • Revisar les competències dels diversos òrgans universitaris per tal d’evitar duplicitats i proposar mesures per millorar la coordinació.
  • Revisar la participació dels òrgans universitaris en els processos de gestió i proposar mesures per millorar la coordinació i la simplificació.
  • Altres que li delegue el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació.
Informació proporcionada per: Secretaria General