Vicerectorat Adjunt de Revisió Normativa i Simplificació (Adjunt al Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació)

20/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Andrea Planchadell Gargallo (CV)

Funcions:

  • Revisar la normativa pròpia universitària i proposar mesures per facilitar el seu coneixement i la seua simplificació.
  • Coordinar el pla de simplificació administrativa.
  • Revisar les competències dels diversos òrgans universitaris per tal d’evitar duplicitats i proposar mesures per millorar la coordinació.
  • Revisar la participació dels òrgans universitaris en els processos de gestió i proposar mesures per millorar la coordinació i la simplificació.
  • Altres que li delegue el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació.
Informació proporcionada per: Secretaria General