UJI
 • UJI
 • Òrgans
 • Vicerectorat Adjunt de Planificació i Qualitat

Vicerectorat Adjunt de Planificació i Qualitat

(Adjunt al Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació)

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Iván Barreda Tarrazona (CV)

Funcions:

 • Col·laborar amb el vicerector en la revisió del pla estratègic institucional.
 • Coordinar el desplegament del pla estratègic institucional en centres i departaments.
 • Coordinar el desplegament del pla estratègic en serveis.
 • Coordinar els conjunt d’indicadors necessaris per a mesurar els objectius del pla estratègic i la seua evolució.
 • Coordinar la recollida de dades que es requereixen en els rànquings universitaris en els quals decidisca participar l’equip de govern.
 • Coordinar el procés de simplificació de les enquestes institucionals.
 • Coordinar els processos d’avaluació de la qualitat institucionals.
 • Altres que li delegue el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació.
Informació proporcionada per: Secretaria General