UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Vicerectorat Adjunt de Mobilitat Acadèmica i Pràctiques Internacionals

Vicerectorat Adjunt de Mobilitat Acadèmica i Pràctiques Internacionals

(Adjunt al Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació)

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Eva Camacho Cuena (CV)

Funcions

  • Proposar, conjuntament amb el vicerector, les àrees prioritàries de relacions internacionals.
  • Revisar i avaluar, conjuntament amb el vicerector, els convenis internacionals actualment existents de la Universitat.
  • Cooperar amb el vicerector en el seguiment del convenis internacionals.
  • Impulsar programes d’intercanvi docent i investigador, i en l’àmbit de la cooperació internacional.
  • Altres que li delegue el vicerector d’Internacionalització i Cooperació.
Informació proporcionada per: Secretaria General