Vicerectorat Adjunt d’Estudis i Docència (Adjunt al Vicerectorat d’Estudis i Docència)

20/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Joaquín Beltrán Arandes (CV)

Funcions:

 • Coordinar el personal de l’Oficina d’Estudis, tant en l’àmbit dels estudis oficials com dels estudis propis.
 • Interlocució amb l’AVAP en temes relacionats amb títols de grau i màster.
 • Coordinar els processos de verificació i renovació de l’acreditació de títols.
 • Coordinar els processos de modificació de títols de grau i màster.
 • Donar suport al procés de seguiment de títols de grau i màster.
 • Donar suport al procés de seguiment de títols de doctorat.
 • Donar suport al procés de revisió d’informació pública de graus i màsters (fullets).
 • Coordinar el procés de revisió d’informació pública de graus i màsters (web).
 • Coordinar els processos de gestió acadèmica (calendaris, matrícula, guies docents, actes…) de grau i màster.
 • Coordinar els processos acadèmics de revisió i convocatòria d’estudis propis.
 • Donar suport a la gestió dels estudis propis mitjançant la interlocució amb el Departament de Formació de la FUE.
 • Exercir la interlocució amb els vicedegans de grau i coordinacions de màster per atendre qüestions acadèmiques.
 • Donar suport en el disseny de polítiques de finançament de màsters.
 • Col·laborar amb el vicerectorat en el disseny de normatives i directrius de funcionament relacionats amb els títols oficials i propis.
 • Assumir la representació, per delegació de la vicerectora, en fires educatives i altres reunions o actes institucionals.
Informació proporcionada per: Secretaria General