UJI
 • UJI
 • Director del Servei d’Esports

Director del Servei d’Esports

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Carlos Hernando Domingo (CV)

Funcions:

 • Coordinar la gestió dels espais esportius de la Universitat Jaume I.
 • Coordinar el programa d’activitats esportives de la Universitat Jaume I.
 • Coordinar el programa de competicions esportives de la Universitat Jaume I.
 • Coordinar la promoció esportiva a la Universitat Jaume I.
 • Coordinar la formació en matèria esportiva, no reglada, oferida des del Servei d’Esports.
 • Gestionar les necessitats materials i d’equipaments necessaris en els espais esportius de la Universitat Jaume I.
 • Coordinar la informació pública dels continguts en matèria d’esport de la Universitat Jaume I.
 • Coordinar els processos de revisió dels programes oferits i la creació de nous projectes en matèria d’esport universitari.
 • Representar la Universitat Jaume I davant els estaments públics o privats en matèria d’esport universitari que es considere oportú.
Informació proporcionada per: Secretaria General