Director del SCSI

20/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

José Antonio Mata Martínez (CV)

Funcions:

 • Provisió, manteniment i actualització de les infraestructures i dels grans equipaments científics i tècnics.
 • Gestionar l’ús de les infraestructures i equipaments per facilitar una investigació cientificotècnica de qualitat, i garantir que siguen accessibles a tot el personal investigador de l’UJI.
 • Provisió, manteniment i actualització de les instal·lacions per a experimentació amb animals.
 • Gestionar les instal·lacions garantint el bon ús dels animals d’experimentació i el benestar animal, segons la normativa vigent.
 • Allotjar i mantenir els recursos computacionals d’alt rendiment per a aplicacions científiques.
 • Gestionar l’execució de treballs.
 • Donar suport a la instal·lació d’aplicacions i la seua utilització.
 • Proporcionar formació sobre la utilització de ferramentes de càlcul científic.
 • Aconsellar en els processos d’adquisició de recursos computacionals per a la investigació.
 • Coordinar les activitats, funcions i obligacions del personal de suport adscrit al SCSI.
 • Assessorament al personal investigador en l’ús de les diferents instal·lacions i equipaments del SCSI.
 • Preparar propostes per a les convocatòries nacionals i autonòmiques d’infraestructures científiques i personal tècnic de suport a la investigació.
 • Difusió de l’oferta de serveis prestats pel SCSI entre la comunitat universitària.
Informació proporcionada per: Secretaria General