UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Director del Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT)

Director del Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT)

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Jordi Adell Segura (CV)

Funcions:

  • Dirigir i coordinar el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT).
  • Promoure accions de prospectiva en tecnologia educativa.
  • Dissenyar projectes experimentals, avaluar metodologies i solucions tecnològiques, i elaborar recomanacions en col·laboració amb altres unitats en matèria de tecnologia educativa.
  • Desenvolupar accions de suport, assessorament i formació al professorat en matèria d’aplicació de les noves tecnologies en l’educació presencial, a distància o mixta.
  • Coordinar les relacions del CENT amb altres unitats de l’UJI i amb altres universitats i institucions.
Informació proporcionada per: Secretaria General