UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Comissionat de la rectora per a l'adaptació a la nova normalitat

Comissionat de la rectora per a l'adaptació a la nova normalitat

Última modificació: 20/05/2020 | Font: SG

Vicente Cervera Mateu (CV)

Funcions:

  • Desenvolupament dels plans de prevenció i seguretat, i els protocols que se’n deriven.
  • Adaptació de les infraestructures per al compliment de les mesures i protocols de seguretat.
  • Gestió dels processos de compra d’equipament i material de seguretat.
  • Planificació, coordinació i supervisió de mesures d’adaptació d’infraestructures i prevenció als diferents escenaris en els àmbits de la gestió, docència i investigació.
  • Atenció a la comunitat universitària en relació amb les consultes que sorgisquen durant el procés d’adaptació a la nova normalitat.
Informació proporcionada per: Secretaria General