Quina és la senyalització de l'UJI?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La senyalització externa dels edificis del campus reflecteix els colors de la marca de l’UJI. Cada color representa: 

Color: blau - azul -cian  Facultat de Ciències Humanes i Socials. Per a consultar el plànol de l'edifici de la FCHS polseu ací

Color: roig - rojo Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Podeu consultar el plànol de la FCJE en aquest enllaç

Color: groc - amarillo Facultat de Ciències de la Salut. Ací podeu consultar els plànols dels edificis de la FCS. 

color: verd - verde Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Si desitgeu consultar el plànol dels edificis de l'ESTCE pitgeu sobre aquest enllaç

Color: Taronja -  Naranja Investigació: engloba el Parc Científic i Tecnològic, l'Edifici d'Investigació I, l'Edifici d'Investigació II i l'Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

Dins de cada edifici, les dependències (aules, despatxos, sales, etc.) s’identifiquen amb un codi de vuit dígits que recull informació diversa sobre l'espai. El primer dígit fa referència a l’àrea. Les àrees més freqüents del campus són:

  • J: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
  • H: Facultat de Ciències Humanes i Socials
  • T: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
  • R: Rectorat i serveis centrals
  • C: Biblioteca
  • D: Instal·lacions esportives
  • M: Facultat de Ciències de la Salut

El segon dígit fa referència a l’edifici dins de l’àrea corresponent, el tercer dígit a la zoa dins de l’edifici, el quart dígit a la planta de l’edifici, el cinquè i el sisè al número de dependència, i el setè i vuitè a l’ús de la dependència.

Exemple: TD1104AA
T: àrea (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals) D: edifici (edifici central de la ESTCE)
1: zona dins de l’edifici (zona 1)
1: planta de l’edifici (1a planta)
04: número de dependència
AA: ús de la dependència (aula)