Acció 7. Revisar els procediments d’avaluació de la investigació

18/06/2021 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

​​​​​​L’UJI modifica el Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística. El nou texte incorpora a l'escala de valoració, per primera vegada, les aportacions de creació artística en el camp de les Belles Arts. A més, s'estableixen criteris diferenciats per àmbits de coneixement semblants als que aplica la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI); s'inclou una nova categoria per classificar els resultats de més alta qualitat i impacte; s'incorporen nous criteris per a la valoració de les revistes i es consideren recomanacions del Codi Ètic i de la Carta Europea del Personal Investigador. La normativa actualitzada també proposa una nova composició per a la Comissió Tècnica de Seguiment, d'acord amb els camps definits per la CNEAI i la rendició de comptes amb un informe anual sobre el resultat de la catalogació.