Acció 6. Avançar en els procediments de «Ciència en obert» mitjançant la creació de l’Observatori de la Investigació

29/09/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A6.1 Implementar l’Observatori de la Investigació i designar les persones que el conformaran

A l'octubre de 2020, el Consell de Govern va aprovar la declaració per al foment de l'accés obert a la Universitat Jaume I. Aquest procediment estableix que les publicacions en accés obert es valoren un 10% més que els articles ordinaris en l'escala de l'UJI per a l'avaluació de l'activitat investigadora.

El Vicerectorat d'Investigació i Transferència va designar a les persones integrants de l'Observatori de la Investigació i va convocar la primera reunió. Fruit d'aquesta reunió, entre altres, és la creació d'una pàgina web de l'Observatori d'Investigació

A6.2 En coordinació amb l’acció 15, implementar activitats formatives sobre «ciència en obert»

Així mateix, l'Escola de Doctorat organitza cursos per a informar els investigadors sobre la ciència oberta i els recursos dels quals disposen per a publicar els seus articles en obert. I la biblioteca ha creat un portal d'accés obert .

Les activitats formatives realitzades fins ara sobre “ciència en obert” són les següents:

A6.3 Elaborar informació sobre la publicació de dades i resultats de la investigació en accés obert.

S’han creat pàgines web específiques amb guies específiques per oferir informació pràctica sobre la publicació dels resultats de la investigació i de les dades d’investigació en obert. Aquestes pàgines es van actualitzant periòdicament.

La plataforma de difusió en accés obert dels resultats de la docència i la investigació a l’UJI és el Repositori UJI:

Per a difondre les dades d’investigació superiors a 500 MB o que formen part de projectes europeus, s’ha creat una col·lecció específica dins Zenodo, repositori que forma part d’OPENAIRE i està finançat per la Unió Europea: Zenodo: Universitat Jaume I Research Data: https://zenodo.org/communities/universitatjaumei/

Periòdicament, s’extrauen dades de mesurament de les publicacions en accés obert. Aquesta informació es publica en les memòries del curs acadèmic i memòries anuals de la Biblioteca. També es fa difusió a través del blog de la Biblioteca, dins l’apartat Coneixement Obert. Les últimes dades corresponen a octubre 2021.

En octubre de 2021 REBIUN va publicar l’informe  "Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2016-2020)"  Les dades d’aquest informe corresponents a l’UJI s’han difòs en el post: L’accés obert a l’UJI: https://blogs.uji.es/bibliotecauji/lacces-obert-a-la-biblioteca-de-luji/

També s’actualitza la informació i documents en les webs específiques. Una de les novetats a destacar és que amb l’actualització de la web de la Universitat, des de la pàgina d’inici de la Biblioteca https://www.uji.es/serveis/cd/, es destaca el bloc de pàgines de serveis, recursos i eines de suport a la investigació amb una entrada destacada: Una Biblioteca per a la investigació. D’aquesta forma, es dona més visibilitat i es pot accedir de manera més ràpida a aquesta informació: https://www.uji.es/serveis/cd/base/investigacio/